Càlcul impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

El Govern ha aprovat, en data 29.10.2019, el Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, el qual introdueix algunes modificacions en l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Aquest tribut, aprovat pel Parlament l’agost del 2017, té com a objecte reduir les emissions de CO2 que emeten els vehicles per combatre l’efecte d’hivernacle que es produeix en l’atmosfera i l’escalfament global del planeta

Aquesta és la fòrmula que s'aplica per calcular l'impost a pagar:

\[BI = (0.01642*CC)+(0.0114*MMX)+(0.05745*MOM)+(0.005106*TR)+(3.471*T)-37.15 \]

Si tens un vehicle dièsel de categoria M1* pots calcular l'impost que has de pagar afegint aquestes dades:

CC->Cilindrada (cm3):
MMX->Pes màxim (kg):
MOM->Massa d'ordre en marxa (kg):
TR->Tara (kg):
T->Antiguitat (anys):
Impost a pagar (€):

*(En la categoria M1 estàn inclòsos els vehicles de motor destinats al transport de persones i que tinguin com a máxim 9 places)